Platser att hålla sig borta från

10 mest ogästvänliga platser på jorden

Kabwe, Zambia
Kabwe har kallats världens mest toxiska stad. Det finns extremt mycket blystoft i jorden och metaller i vattnet som ett resultat av omfattande gruvdrift.

Massförförgiftning har skadat hjärnorna och andra organ hos generationer av barn. Blodnivåerna av bly hos barn i Kabwe är också kända för att vara mycket höga. Många har över 45 mikrogram per deciliter. Ett sådant högt blyinnehåll i blod har potential att orsaka hjärn-, lever- och hörselskador. Vissa har över 150 mikrogram per deciliter. Säkerhetsgränsen är fem mikrogram per deciliter.

Sedan år 2015 har frivilligorganisationer börjat rensa boplatserna. Projektet finansieras av Tysklands Terrre des Hommes och levereras av Environment Africa och Pure Earth. Hundratals hem har nu fått jorden kring sina hem ersatta med ny jord från andra platser, men det finns fortfarande många platser där blystoftet dominerar.

Death Valley, Kalifornien
Death Valley är en av de hetaste platserna på jorden med temperaturer som kan nå upp över 50 ° C (grader Celcius) Det är den lägsta, torraste och hetaste platsen i USA.

Death Valley höll tidigare rekordet för högsta temperaturen på jorden med 56,6 ° C (134  F) uppmätt den 10 juli 1913. Temperaturen är så varm att det lätt kan orsaka dödsfall. Detta gör platsen till en av de mest obeboliga platserna på jorden.

Platsen är också en av de lägst belägna i USA med 282 fot under havsnivån. Det finns en låg nivå med ”dåligt vatten” – som gett platsen dess namn. Trots det hemska namnet på platsen, lever en stor mångfald av livsformer här och sällsynta regnskurar skapar stora fält av vildblommor.


Danakil Desert, Etiopien
Danakil-öknen har kallats ”den grymaste platsen på jorden” av National Geographic. Det är en av de hetaste och mest ogästvänliga platserna på jorden. Den är fylld med sand, salt, värme och vulkanaktivitet.

Afrikas Danakil-öken är fylld av aktiva lavabäddar, svavelhaltiga källor och saltvatten som gör den till en av de svåraste platserna att bo på. Temperaturerna kan stiga till så hög som 62,7 ° C (145 grader Fahrenheit) . Den får bara 100 till 200 mm regn per år och är också en av de lägsta platserna på planeten med sina 410ft (125m) under havsnivån. Dessa faktorer gör det till en av de mest obehagliga miljöerna i världen.

Trots de  svåra förhållanden är öknen hem för några få människor, som är starka beroende av saltet i öknen för deras försörjning. De utvinner plattor av salt från områden som omger Danakil-öknen. De lastar sedan plattorna på kameler och beger sig flera kilometer tillbaka till närmaste stad för att lasta och sälja sin dyrbara last.

Ilha da Queimada Grande
Vanligtvis kallad Snake-Island (orm-ön) då ön är fylld med den extremt giftiga ormen Gyllene lansorm, Bothrops insularis  (golden lancehead pit viper), i genomsnitt en orm per kvadratmeter.

Snake Island var en gång en del av det brasilianska fastlandet tills det isolerades från kontinenten för 11.000 år sedan på grund av stigande havsnivåer. De stigande vattnen fångde ormarna på ön. Ön är stängd för allmänheten och åtkomst är endast tillgänglig för den brasilianska flottan och utvalda forskare.

North Sentinel Island, Andaman Islands
Den här ön är hem för en grupp inhemska folk som heter Sentineles, som ofta våldsamt avvisar all kontakt med omvärlden och är bland de sista människorna världen över för att förbli nästan orörda av den moderna civilisationen. Den sentinelska stammen har bott på ön i mer än 65 000 år. De antas vara de direkta släktingarna av de första människorna i Afrika.

Ingen vet vilket språk de talar eller vad de kallar sig själva. De har aldrig tillåtit någon att komma nära nog att ta reda på det. De är beredda att attackera den som närmar sig ön. Detta har gjort ön till en av de mest obebodliga platserna på planeten. Den indiska regeringen har förklarat hela ön och dess omgivande vatten, upp till 5,6 kilometer, för att vara en uteslutningszon.

Wittenoom, västra Australien
Wittenoom, en gång känd för sin utvinning av blå asbest, är en av de mest förorenade platserna i Australien. Staden stängdes 1966. Tre personer bor fortfarande i staden sedan år 2017.

Wittenoom var tidigare platsen för en stor blå asbestgruva. Gruvan drevs från slutet av 30-talet till 60-talet. Under en period på 30 år var Wittenoom den enda leverantören av blå asbest i Australien.

Gruvorna stängdes ner i Wittenoom efter det att ett samband upptäckts mellan asbest och mesoteliom, en typ av cancer och andra dödliga sjukdomar. När gruvan stängdes flyttade många av gruvfamiljerna vidare till andra städer. Men när det upptäcktes att hela staden hade förorenats av asbest, förberedde den australiensiska regeringen en flytt av de återstående medborgarna, från 1978.

Staden har nästan 3 miljoner ton asbestutsläpp kvar efter att gruvdriften övergavs. Detta gör denna stad till en av de mest förorenade platserna i landet. Tjänstemän försökte till och med utplåna Wittenoom från kartan och avlägsna vägskyltar från området. Staden skars också bort från kraftnätet för att motverka bosättare, men det finns nu tre invånare som kallar Wittenoom sitt hem från år 2017. De hävdar att de älskar isoleringen som staden ger.

Centralia, Pennsylvania
Centralia är nära nog en spökstad känd för sin underjordiska gruvbrand som har pågått sedan 1962. Luften är nedsmutsad av giftig rök. År 2013 uppskattades att endast sju personer bor där.


Centralia, en gång hem för mer än 1000 personer, är nära nog en spökstad som brunnit i ett halvt sekel. Det började med en avsiktlig brand i en deponi, men problemet var att deponin också var en gammal bandgruva i anslutning till underjordiska gruvtunnlar fulla av kol. Även om elden ovanför marken släcktes, spred sig ett mycket större inferno under jorden och det spred sig så småningom över hela staden. Till sist mellan 1985 och 1991 tilldelade den federala regeringen 42 miljoner dollar för att flytta invånare och företag på grund av risken för förorening och sänkning.
Det sägs att det finns tillräckligt med kol för att hålla elden brinnande i ytterligare 250 år. Marken är fylld av sprickor från vilka giftig rök stiger och det är varmt även under vintern.

Antipodes Islands, Nya Zeeland
Antipodesöarna är vulkanöar som har ett extremt kallt klimat och hårda vindar. Hög förekomst av möss som oavsiktligt introducerades till ön på 1800-talet, troligen p.g.a. skeppsbrott, förstör det naturliga ekosystemet.

Antipoderna är en grupp vulkaniska öar belägna söder om Nya Zeeland. Gruppen består av huvudöarna Antipodes Island, Bollons Island i norr, och flera andra mindre öar och stenar. Deras avlägsna läge gör öarna till en kritiskt viktig uppfödningsplats för tusentals havsdäggdjur och miljontals havsfåglar.

Ön har för hårt klimat för att människor ska överleva på grund av dess kalla väder och kraftiga vindar. Den genomsnittliga vindhastigheten varierar från 30 km / h till 40 km / h.  De har en genomsnittlig årstemperatur på 5 ° C. Öarna är kända för att orsaka många skeppsbrott och dödsfall. Några dödsfall har inträffat från människor som försökte överleva på öarna.

Ön har en hög förekomst av husmöss. De kan ha introducerats vid ett skeppsbrott. Dessa möss förstör naturens ekosystem genom att äta ryggradslösa djur, vegetation och även fågelägg. Under 2012 lanserades en ”Million Dollar Mouse” -kampanj för att samla in pengar till ett utrotningsprogram.

Iron Mountain Mine, Kalifornien
Iron Mountain Mine är källan till det suraste vattnet på planeten. Vattnet från gruvan har pH-värden så låga som 3,6, totala upplösta metallkoncentrationer så höga som 200 g / l och sulfatkoncentrationer så höga som 760 g / l.

Iron Mountain med Iron Mountain Mine, även känd som Richmond Mine p var känt för järn, silver, guld, koppar, zink och pyritbrytning från 1860-talet till 1963.

På 1890-talet bildade ett företag med namnet Mountain Copper en 4 400 hektar stor gruva på platsen. De började leverera svavelsyra till raffinaderier i området. De blev den största kopparproducenten i Kalifornien i början på 1900-talet. Överdriven gruvaktivitet på platsen blev slutligen för mycket fö berget. Detta exponerade i sin tur de underliggande mineralerna att komma i kontakt med vatten, regnvatten och syre. Kombinationen skapade en giftig avrinning. Resultatet var den värsta förekomsten av surt och förorenat vatten i världen, cirka 500 gånger giftigare än någon annan gruva.

NASA skickade en gång en robot in i berget men ingen såg någonsin maskinen igen eller fick fram några vetenskapliga data från den.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

18 − 11 =