Flygplatsers wifi (Wifi for all airports)

Sällan har man så stor användning av internet som när man är ute och reser. Antingen behöver man hämta någon viktig information om resmål, hålla kontakt med vänner eller släktingar eller så har man väldigt många timmar att ta död på om t.ex. en flygförbindelse är försenad och för att spara vikt kanske man inte har något annat tidsfördriv än sin dator eller mobil. Samtidigt som det kan vara väldigt dyrt att slå på roaming på telefonen och använda mobildata.

På de flesta flygplatser finns det tillgängligt wifi, men det är inte alltid man har koll på hur man ansluter.

Men på denna interaktiva karta, skapad av resebloggaren och ”nomaden” Anil Polat kan man se aktuella wifi-uppgifter för de flesta flygplatser:

 

 

Platser att hålla sig borta från

10 mest ogästvänliga platser på jorden

Kabwe, Zambia
Kabwe har kallats världens mest toxiska stad. Det finns extremt mycket blystoft i jorden och metaller i vattnet som ett resultat av omfattande gruvdrift.

Massförförgiftning har skadat hjärnorna och andra organ hos generationer av barn. Blodnivåerna av bly hos barn i Kabwe är också kända för att vara mycket höga. Många har över 45 mikrogram per deciliter. Ett sådant högt blyinnehåll i blod har potential att orsaka hjärn-, lever- och hörselskador. Vissa har över 150 mikrogram per deciliter. Säkerhetsgränsen är fem mikrogram per deciliter.

Sedan år 2015 har frivilligorganisationer börjat rensa boplatserna. Projektet finansieras av Tysklands Terrre des Hommes och levereras av Environment Africa och Pure Earth. Hundratals hem har nu fått jorden kring sina hem ersatta med ny jord från andra platser, men det finns fortfarande många platser där blystoftet dominerar.

Death Valley, Kalifornien
Death Valley är en av de hetaste platserna på jorden med temperaturer som kan nå upp över 50 ° C (grader Celcius) Det är den lägsta, torraste och hetaste platsen i USA.

Death Valley höll tidigare rekordet för högsta temperaturen på jorden med 56,6 ° C (134  F) uppmätt den 10 juli 1913. Temperaturen är så varm att det lätt kan orsaka dödsfall. Detta gör platsen till en av de mest obeboliga platserna på jorden.

Platsen är också en av de lägst belägna i USA med 282 fot under havsnivån. Det finns en låg nivå med ”dåligt vatten” – som gett platsen dess namn. Trots det hemska namnet på platsen, lever en stor mångfald av livsformer här och sällsynta regnskurar skapar stora fält av vildblommor.


Danakil Desert, Etiopien
Danakil-öknen har kallats ”den grymaste platsen på jorden” av National Geographic. Det är en av de hetaste och mest ogästvänliga platserna på jorden. Den är fylld med sand, salt, värme och vulkanaktivitet.

Afrikas Danakil-öken är fylld av aktiva lavabäddar, svavelhaltiga källor och saltvatten som gör den till en av de svåraste platserna att bo på. Temperaturerna kan stiga till så hög som 62,7 ° C (145 grader Fahrenheit) . Den får bara 100 till 200 mm regn per år och är också en av de lägsta platserna på planeten med sina 410ft (125m) under havsnivån. Dessa faktorer gör det till en av de mest obehagliga miljöerna i världen.

Trots de  svåra förhållanden är öknen hem för några få människor, som är starka beroende av saltet i öknen för deras försörjning. De utvinner plattor av salt från områden som omger Danakil-öknen. De lastar sedan plattorna på kameler och beger sig flera kilometer tillbaka till närmaste stad för att lasta och sälja sin dyrbara last.

Ilha da Queimada Grande
Vanligtvis kallad Snake-Island (orm-ön) då ön är fylld med den extremt giftiga ormen Gyllene lansorm, Bothrops insularis  (golden lancehead pit viper), i genomsnitt en orm per kvadratmeter.

Snake Island var en gång en del av det brasilianska fastlandet tills det isolerades från kontinenten för 11.000 år sedan på grund av stigande havsnivåer. De stigande vattnen fångde ormarna på ön. Ön är stängd för allmänheten och åtkomst är endast tillgänglig för den brasilianska flottan och utvalda forskare.

North Sentinel Island, Andaman Islands
Den här ön är hem för en grupp inhemska folk som heter Sentineles, som ofta våldsamt avvisar all kontakt med omvärlden och är bland de sista människorna världen över för att förbli nästan orörda av den moderna civilisationen. Den sentinelska stammen har bott på ön i mer än 65 000 år. De antas vara de direkta släktingarna av de första människorna i Afrika.

Ingen vet vilket språk de talar eller vad de kallar sig själva. De har aldrig tillåtit någon att komma nära nog att ta reda på det. De är beredda att attackera den som närmar sig ön. Detta har gjort ön till en av de mest obebodliga platserna på planeten. Den indiska regeringen har förklarat hela ön och dess omgivande vatten, upp till 5,6 kilometer, för att vara en uteslutningszon.

Wittenoom, västra Australien
Wittenoom, en gång känd för sin utvinning av blå asbest, är en av de mest förorenade platserna i Australien. Staden stängdes 1966. Tre personer bor fortfarande i staden sedan år 2017.

Wittenoom var tidigare platsen för en stor blå asbestgruva. Gruvan drevs från slutet av 30-talet till 60-talet. Under en period på 30 år var Wittenoom den enda leverantören av blå asbest i Australien.

Gruvorna stängdes ner i Wittenoom efter det att ett samband upptäckts mellan asbest och mesoteliom, en typ av cancer och andra dödliga sjukdomar. När gruvan stängdes flyttade många av gruvfamiljerna vidare till andra städer. Men när det upptäcktes att hela staden hade förorenats av asbest, förberedde den australiensiska regeringen en flytt av de återstående medborgarna, från 1978.

Staden har nästan 3 miljoner ton asbestutsläpp kvar efter att gruvdriften övergavs. Detta gör denna stad till en av de mest förorenade platserna i landet. Tjänstemän försökte till och med utplåna Wittenoom från kartan och avlägsna vägskyltar från området. Staden skars också bort från kraftnätet för att motverka bosättare, men det finns nu tre invånare som kallar Wittenoom sitt hem från år 2017. De hävdar att de älskar isoleringen som staden ger.

Centralia, Pennsylvania
Centralia är nära nog en spökstad känd för sin underjordiska gruvbrand som har pågått sedan 1962. Luften är nedsmutsad av giftig rök. År 2013 uppskattades att endast sju personer bor där.


Centralia, en gång hem för mer än 1000 personer, är nära nog en spökstad som brunnit i ett halvt sekel. Det började med en avsiktlig brand i en deponi, men problemet var att deponin också var en gammal bandgruva i anslutning till underjordiska gruvtunnlar fulla av kol. Även om elden ovanför marken släcktes, spred sig ett mycket större inferno under jorden och det spred sig så småningom över hela staden. Till sist mellan 1985 och 1991 tilldelade den federala regeringen 42 miljoner dollar för att flytta invånare och företag på grund av risken för förorening och sänkning.
Det sägs att det finns tillräckligt med kol för att hålla elden brinnande i ytterligare 250 år. Marken är fylld av sprickor från vilka giftig rök stiger och det är varmt även under vintern.

Antipodes Islands, Nya Zeeland
Antipodesöarna är vulkanöar som har ett extremt kallt klimat och hårda vindar. Hög förekomst av möss som oavsiktligt introducerades till ön på 1800-talet, troligen p.g.a. skeppsbrott, förstör det naturliga ekosystemet.

Antipoderna är en grupp vulkaniska öar belägna söder om Nya Zeeland. Gruppen består av huvudöarna Antipodes Island, Bollons Island i norr, och flera andra mindre öar och stenar. Deras avlägsna läge gör öarna till en kritiskt viktig uppfödningsplats för tusentals havsdäggdjur och miljontals havsfåglar.

Ön har för hårt klimat för att människor ska överleva på grund av dess kalla väder och kraftiga vindar. Den genomsnittliga vindhastigheten varierar från 30 km / h till 40 km / h.  De har en genomsnittlig årstemperatur på 5 ° C. Öarna är kända för att orsaka många skeppsbrott och dödsfall. Några dödsfall har inträffat från människor som försökte överleva på öarna.

Ön har en hög förekomst av husmöss. De kan ha introducerats vid ett skeppsbrott. Dessa möss förstör naturens ekosystem genom att äta ryggradslösa djur, vegetation och även fågelägg. Under 2012 lanserades en ”Million Dollar Mouse” -kampanj för att samla in pengar till ett utrotningsprogram.

Iron Mountain Mine, Kalifornien
Iron Mountain Mine är källan till det suraste vattnet på planeten. Vattnet från gruvan har pH-värden så låga som 3,6, totala upplösta metallkoncentrationer så höga som 200 g / l och sulfatkoncentrationer så höga som 760 g / l.

Iron Mountain med Iron Mountain Mine, även känd som Richmond Mine p var känt för järn, silver, guld, koppar, zink och pyritbrytning från 1860-talet till 1963.

På 1890-talet bildade ett företag med namnet Mountain Copper en 4 400 hektar stor gruva på platsen. De började leverera svavelsyra till raffinaderier i området. De blev den största kopparproducenten i Kalifornien i början på 1900-talet. Överdriven gruvaktivitet på platsen blev slutligen för mycket fö berget. Detta exponerade i sin tur de underliggande mineralerna att komma i kontakt med vatten, regnvatten och syre. Kombinationen skapade en giftig avrinning. Resultatet var den värsta förekomsten av surt och förorenat vatten i världen, cirka 500 gånger giftigare än någon annan gruva.

NASA skickade en gång en robot in i berget men ingen såg någonsin maskinen igen eller fick fram några vetenskapliga data från den.


Udda festivaler

Världens konstigaste festivaler


Burning Man, USA

Burning man är en kombination av konst, frihet och självförtroende. Och allt på ett radikalt sätt. Festivalen pågår under 8 dagar i Black Rock Desert och man tar med sig själv allt man kan tänkas behöva under veckan, och efter festivalen ska det inte finnas något spår kvar av festivalen.

Under veckan glömmer deltagarna sina vanliga sätt att leva och skapar ett nytt utvecklat samhälle baserat på principerna om givande, självuttryck, medborgerligt ansvar och respekt.

Apelsinslaget, Italien

En matkrigsfestival som kan vara värt att besöka är apelsinslaget i Ivrea, Italien.

3 dagar före Fettisdagen blir staden Ivrea förvandlad till ett slagfält för 9 lag som kämpar för rättvisans skull. Varje lag har sin egen befälhavare, uniform och en massa apelsiner att kasta på sina motståndare. Domarna fattar sitt beslut i slutet av den tredje dagen, och det vinnande laget hedras av hela staden.

Historical carnival of Ivrea – Battle of Oranges

Även om striderna ser kul är det även allvar eftersom apelsinerna är så pass tunga att de kan orsaka skada. Det är förbjudet att delta utan hjälm.

 


Pikachu Festival, Japan

I japan har Pikachu en egen parad.
Över 1000 artister i Pikachu-kostymer tar under festivalen över gatorna i Yokohama, Japan.

Stilla dagen, Bali

Det nya året på Bali börjar helt annorlunda än vad vi är vana vid. Till skillnad från de flesta länder där denna helgdag är förenat med fester använder balineserna möjligheten att välkomna början av året i lugn och ro.

Nyepi-dagen är tystnadsdagen, alla invånare på ön (inklusive turister) är skyldiga att följa flera mycket strikta regler: ingen eld, inget resande, ingen aktivitet, ingen underhållning. Utöver dessa regler så stängs trafik och el av (med undantag för räddningstjänsten) under 24 timmarna för att möjliggöra självreflektion, meditation och avkoppling.

Hårfrysningsdagen, Kanada

Varje februari kan du förena varmt och kallt i Takhini Hot Pools i Kanada och till och med samla in pengar samtidigt. Reglerna är enkla och allt du behöver ha är hår, villighet att gå ut i -20 ° C och lite tålamod. I de varma källorna, doppar du ditt hår i vattnet, går ut i kylan och väntar. Resten tar kylan hand om. När den gjort sitt kan du börja jobba på din coola frisyr. Ta ett foto, och den bästa frisyren vinner priset.


La Tomatina, Spanien

Varje år, är den lilla staden Bunol, Spanien, värd för ”Världens största matkrig” – La Tomatina. För att se till att det finns tillräckligt med tomater för den enorma striden, fraktas de in i stora lastbilar.

Under en timme är Bunols gator täckta av saftiga, röda och upplysta människor. Kämpareglerna är enkla: Mosa tomaterna innan de kastas, använd inga föremål som kan orsaka olyckor, ta på gamla kläder och skor, som du kan avvara efteråt och vara respektfull mot andra. Mycket roligt för grönsaksälskare.

Boryeong Mud Festival, Sydkorea

Boryeong Mud Festival är inte riktigt som andra spa och orter. Varje år i juli kan du delta i alla slags underhållningar på Guldkustens kust, som är rikt på mineraliserad lera. Lerlekar, lerbad och massage, och till och med ett ler-hinder maraton tillsammans med musik och dans tävlingar – dessa aktiviteter dra människor från hela världen till Boryeong, Sydkorea. En perfekt plats att ta hand om din hälsa och ha kul.

Thaipusam, Hindu Piercing Festival

Vikingfestivalen, Island

Varje år blir Hafnarfjörður, en liten stad på Island, platsen för en stor historisk återuppbyggnad: Årliga Vikingfestivalen. I 5 dagar kan besökare resa tillbaka i tid och fördjupa sig i vikingarnas livsstil.

Du kan köpa traditionella redskap på marknaden, delta i workshops och prova lokal mat. På kvällen börjar den mest spännande delen av festivalen med iscensatta slag, dans och fester på autentiska restauranger.


Snowman Burning Day, USA

När vintern äntligen ger med sig kan det vara läge att fira. Medborgarna i det kyliga området – Lake Superior, USA – värmer upp inför våren genom att bränna en snögubbefigur den 20 mars för att markera intåget av den efterlängtade våren. Traditionen är en lokal attraktion, men människor från andra platser brukar ansluta och delta i firandet.

 

Saidai-ji Eyo Hadaka Festival, Japan

Japan räknar med denna festival som en av de 3 mest ”excentriska”, och det är svårt att argumentera emot det. Saidai-ji Eyo Hadaka Festival är en manlig, nästan naken händelse som samlar deltagare i ett tempel för att fånga 2 ”shingi” -toppar. Det enda som männen får bära är en s.k. loincloth.


Monkey Buffet Festival, Thailand

Varje november inbjuder den gamla staden  Lopburide tusentals apor att festa på Monkey Buffet Festival. Över 4 000 kg olika thailändska rätter serveras aporna nära Khmer-templet. Tanken är att hedra de varelser som tros bringa lycka.  Apstaden lockar nu massor av mänskliga turister utöver aporna.

El Colacho: Babyhoppfestival, Spanien

I juni intas den spanska byn Castrillo de Murcia med flygande djävlar och … barn!
El Colacho – The Baby Jumping Festival – samlar massor av människor till ett slags dop-evenemang. Det är också en spektakulär attraktion för både lokalbefolkningen och turisterna. Det börjar med män förklädda som djävlar i röd-och-gul kostym och masker, springer runt byn som svär åt publiken. Då meddelar ljudet av trummor den andra delen av festivalen: Djävlarna börjar hoppa över ettåriga barn som lagts upp på madrasser. Denna ritual tros skydda barn mot otur och, än viktigare, ta bort alla synder.

Även om allt ser fanastiskt och farligt ut, behöver du inte oroa dig för barnen. Under de senaste 400 åren har tricksen utförts av yrkesverksamma och inget barn har skadats.

Middag på hög höjd

Är du sugen på en riktig höjdarmåltid i dubbel bemärkelse? Då kanske konceptet ”dinner in the sky” är något för dig.

Konceptet finns i närmare 50 länder och kombinerar en middag tillagad av någon mästerkock med en höghöjdsupplevelse som kanske ger lite extra krydda till maten.

Inte ovanligt använder man en specialbyggd platå och en lyftkran så att middagsgästerna svävar 50 m upp i luften.

 

 

 

Tomatina-festivalen

Tomatina är en årlig festival som hålls i Buñol i Valencia-regionen i spanien, sista onsdagen i augusti varje år.
Under 1-2 timmar kastar deltagarna tomater på varandra. Simglasögon och oömma kläder är att rekomendera.

Numera är maxgränsen för antalet deltagare 22 000 efter att som mest ha lockat 50 000 deltagare år 2012. Under Tomatina används runt 120 ton tomater som sedan blir till mos. Det finns några enkla regler att rätta sig efter. Bland annat att mosa tomaterna innan man kastar dem och att ha kul. samt bör bära simglasögon och oömma kläder.[1]

Tomatina har en tradition tillbaka till år 1945.

Upplev tyngdlöshet

Har du gott om pengar kan en rymdresa eller kanske iallfall en flygplanstur där du får uppleva tyngdlöshet kan vara något.

Rymdturism
Det går att göra en rymdresa utan några raketmotorer. Som rymdturist skickas du upp drygt 100 km, vilket är tillräckligt högt för att farkosten ska gå in i omloppsbana och man får uppleva några sekunders tyngdlöshet.
Arrangörer är t.ex. Virgin Galactic och här kostar det ca 2 000 000kr för en resa.

Parabolflygning
Det finns tyngdlöshetssimulatorer men för den som vill få lite mer rymdkänning men inte ge sig alltför långt bort från jordens yta kan pröva på tyndlöshet genom en parabolflygning i ett specialutrustat flygplan som t.ex. A310, Air Zero G som utgår från Bordeaux Merignac i Frankrike. Här får du känna på gravitationen på mars, månen för att till slut känna på fullständig tyngdlöshet.

Man kommer också att få känna på tyngdkrafter på upp till 1,8 g då planet tas upp ur en dykning innan det är dags för nästa kastparabel.

Priset ligger på ca €6000 och man får som längst uppleva 22 sekunder sammanhängade tyngdlöshet.

Gratis tågluffarkort till ungdomar i Europa

2016 lades ett förslag i EU-parlamentet fram om att alla 18-åringar i Europeiska unionen skulle få ett gratis tågluffarkort inom EU. Syftet skulle vara att låta alla Europeiska ungdomar, oavsett bakgrund och ekonomi, få möjligheten att se nya platser och upptäcka Europa.

Nu står det klart att programmet ska testas med ett pilotprojekt 2018 där 20 000 europeiska tonåringar ska få möjligheten att tågluffa gratis. Förhoppningen är att programmet ska bli permanent år 2020.
Vilka ungdomar i Europa som kommer få möjlighet till de första 20 000 korten är inte bestämt än.

Ett antal faktorer måste bestämmas av vederbörliga europeiska institutioner. I detta tidiga skede går det inte att delge närmare uppgifter på hur det färdiga gratisprogrammet för Interrail kommer att se ut.

Den som har ett interrailkort har möjligheten att resa obegränsat med tåg under en treveckorsperiod genom 30 EU-länder. Kortet är giltigt i två år.

I nuläget kostar ett sådant kort cirka 5 500 kronor. Det billigaste interrailkortet, som tillåter fem resdagar inom 15 dagar, kostar cirka 2 284 kronor för ungdomar och 2 879 för vuxna och 2 614 för seniorer. Barn under 12 år reser gratis.

Hyr en privat ö för några tusenlappar per dygn.

Richard Bransons privatö kostar över 300 000 kronor per natt – den här kostar mindre än en vanlig hotellnatt i Stockholm.

Att hyra en privat ö i solen är ofta väldigt dyrt. Den som t.ex. vill hyra miljardären Richard Bransons lyxiga privat ö Necker Island får t.ex. betala 300 000 kronor per dygn.

Men det finns billigare alternativ. Mycket billigare. Det går att hyra en liten paradisö i Filippinerna för från 2 432 kronor per person och natt.

Tänk dig att njuta av en hel ö i tropikerna, ensam eller med någon du tycker om. I priset ingår dessutom samtliga måltider samt lån av kajaker och snorklingsutrustning.

Det finns plats för upp till 12 personer så du kan ta med hela familjen om du vill.

Ön är listad på Airbnb, så det är enkelt att se när den finns tillgänglig och att hyra. Ja sedan tillkommer ju resan också.

De som har besökt ön verkar vara iallfall vara nöjda, den har ett femstjärnigt betyg på airbnb.

Betalt för att åka till Amerikanska jungfruöarna (United States Virgin Islands)

Den som bokar en resa till någon av de amerikanska jungfruöarna (United States Virgin Islands) innan oktober 2017 får 300 dollar (motsvarande ca 2500kr) att spendera på att utforska örikets natur och kultur under sin vistelse. Detta under förutsättning att pengarna spenderas . För att ta del av erbjudandet måste man också stanna minst 3 nätter på öriket.

Närmaste direktflyg till amerikanska jungfruöarna går från Köpenhamn, och flygresan tar cirka 9 timmar.

Erbjudandet från ögruppen är med anledning av att det är 100 år sedan USA köpte öriket av Danmark då Danmark 1917 sålde ögruppen till USA. 2017 firar ögruppen 100-årsjubileet av den transaktionen – genom att betala turister som åker dit.

Naturligtvis fungerar det också som en pr-kupp för att uppmärksamma öriket som semesterdestination och väcka uppmärksamhet kring ögruppen.

Amerikanska Jungfruöarna är en del av karibien och består av tre större öar, nämligen Saint Thomas, Saint John och Saint Croix, (samt den mindre ön Water Island).